POS机信息与视频监控系统的整合

POS机信息与视频监控系统的整合
POS信息与视频图像的整合 为何交易信息需要与视频管理系统进行整合                                           美国零售业每年盘点会出现高达 313 亿美元 的亏损 由第三方机构提供的资料表明,亏损主要来自以下几个方面: 雇员自盗 占 48% 入店行窃 占 32% 管理失误 占 15% 供应商失误 占 5% 为了尽量减少损失,您需要: 视频监控系统                                  POS系统     ...